Beginnerscursus: De handpop als hulpmiddel in de zorg en de hulpverlening

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
249
Begin
Volg deze training  Gemiddeld 20 uur

De pop overbrugt de afstand en verlaagt de drempel voor het kind

De handpop is een prachtig stuk gereedschap en kan veel meerwaarde voor jou als hulpverlener of (ambulant) begeleider hebben. 

De pop heeft mogelijkheden en kansen die andere hulpmiddelen niet of veel minder hebben. Een pop maakt makkelijk contact, nodigt kinderen uit om mee te doen, zich te laten horen, laat hen op een veilige manier oefenen met nieuwe vaardigheden en helpt hen zichzelf en de wereld om hen heen beter te leren begrijpen.  Met een pop in de buurt durven kinderen meer en zie je kanten van hen die zonder pop niet of nauwelijks getoond worden.

Niet zelden ontstaan er wonderbaarlijke situaties als er een pop bij komt: kinderen die nauwelijks iets durfden te zeggen, laten zich door de pop bevragen, kinderen die weinig emotie en betrokkenheid toonden, laten via de pop zien wat er in hen leeft, kinderen die geen initiatieven durfden te nemen gaan samen met de pop op verkenning uit.

Dat komt door wat de pop voor een kind is. De pop is een vriendje en jij bent dat niet. Hou je dat vriendje in stand en zuiver, dan kun je de magie van de pop gebruiken om bijvoorbeeld informatie over het kind te gaan verzamelen. Laat je de pop jouw rol overnemen, dan verliest het kind al snel zijn interesse in de pop.

Wat leer je in deze cursus?

In deze cursus ga je aan de slag met de visie en de toepassing van de handpop zoals die beschreven is in mijn boek “De handpop als pedagogisch hulpmiddel.

Training Inhoud

Uitklappen