Archieven: Trainingen

Laat De Handpop Voor Je Werken

In deze cursus ga je jouw pop tot leven roepen en richting geven. Jouw pop wordt een pop die voorbeelden kan geven, die kinderen letterlijk bij de hand neemt en die  zelf onderdeel van een leerproces is. Jouw pop krijgt een persona, heeft een andere rol dan jij en heeft zijn eigen manier om de …

Laat De Handpop Voor Je Werken Lees meer »

Naar een handpopcoach met een missie (groep 1: 2020 – 2022)

In module 3 draait het vooral om jou als coach en trainer en ga je je vaardigheden en je deskundigheid verder ontwikkelen. Je kunt de pop inmiddels een structurele plek geven binnen je werk en hem betrekken bij alle doelen en handelingsplannen die je uit wilt voeren met kinderen in zowel de een-op-een-, als de groepssituatie. In module 3 ga je nog een stap verder en ga je 9 maanden aan de slag met je eigen deskundigheid en het leren overdragen op anderen.

Want je hebt een missie: je hebt talloze ervaringen opgedaan met de handpop en ervaren welke meerwaarde de pop heeft binnen je werk, hoeveel leuker het is mèt een pop, hoeveel meer informatie je kunt verzamelen zonder daar extra moeite voor te hoeven doen, hoeveel meer mogelijkheden de pop je geeft en hoe dit je als professional heeft laten groeien. Je wilt nu anderen (collega’s, ouders) gaan helpen om de kracht van de pop zelf in te gaan zetten, omdat je hen en de kinderen waarmee zij werken dezelfde ervaringen gunt en daar een begeleidingsplan voor hebt.

In deze 9 maanden: Maak je een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) waarin je je vastlegt waar je je als handpopcoach op wilt gaan richten. Krijg je elke maand een opdracht die gericht is op jouw POP. Krijg je regelmatig een uitdaging die je uit gaat voeren. Breng je jouw rol als handpopcoach binnen jouw organisatie in kaart. Leer je hoe je jouw collega’s mee kunt nemen in jouw enthousiasme voor de pop. Maak je een begeleidingsplan waarmee je collega’s basisvaardigheden gaat aanleren. Presenteer je jouw plan van aanpak binnen jouw organisatie.

Na deze module voel je je capabel met je pop en weet je om te gaan met een diversiteit aan onderwerpen. Je hebt een helder beeld welke meerwaarde de pop heeft voor jouw organisatie en hebt dit omgezet naar een concreet en werkbaar actieplan. Je bent er klaar voor om anderen te leren werken met een handpop.

Deze module duurt 9 maanden en bestaat uit 2 live trainingsdagen 5 gezamenlijke livestream lessen, elke maand groepsintervisie, elke maand indivuele intervisie, de online leeromgeving en een werkboek met opdrachten.

Een pop die inspireert, motiveert en stimuleert (groep 1: 2020- 2022)

Je kunt de pop geloofwaardig tot leven roepen, babbelt er inmiddels lustig op los en gebruikt je pop tijdens verschillende activiteiten. In module 2 gaan we een niveau dieper werken en ga je je afvragen welke boodschap je uit zou willen dragen via jouw pop en bij welke (leer)doelen je hem in zou willen zetten. Ik omschrijf de pedagogische handpop vaak als een vriendje met een plan en dat ‘plan’ ga je in deze module verder invullen.

Ik ga je leren:

– Hoe je jouw boodschap uit kunt dragen via de handpop. Je leert hoe je je pedagogische visie en kernwaarden kunt uitdragen via de pop zonder afbreuk te doen aan de kracht van de pop. Wat wil je kinderen graag meegeven en hoe kan jouw pop je daarbij helpen?
– Hoe je (leer)doelen leidend kunt laten zijn bij het inzetten van de pop. Je leert hoe je jouw pop eigenschappen en vaardigheden mee kunt geven die kinderen helpen en uitdagen zelf kleine (of grotere) stapjes te gaan zetten.
N.B. Bij beide onderdelen leer ik je denken vanuit de pop en bekijk je de pop door de ogen van het kind.

Na deze module hebben jouw visie en kernwaarden een plek gekregen in jouw pop en kan jouw pop concreet invulling geven aan (leer)doelen die je wilt bereiken. Het lukt je om je pop structureel te betrekken in je (behandelings)programma op een manier die vrolijk, speels en laagdrempelig is en je helpt informatie te verzamelen over het kind.

Deze module duurt 4 maanden en bestaat uit 9 livestream lessen, een werkboek met weekopdrachten en de online leeromgeving. In deze module heb je eens per 2 weken les maar wordt er meer zelfwerkzaamheid van je gevraagd dan in module 1. Je hebt de tijd tussen de lessen nodig om de opdrachten in de praktijk uit te voeren, er materiaal bij te zoeken (of te maken) en soms ook vast te leggen.

Naar een handpop die kinderen blijft boeien (groep 1: 2020 – 2022)

EEN POP DIE KINDEREN BLIJFT BOEIEN

In de eerste module draait het om de techniek van het spelen met de pop, om het vormen van het karakter en om de pop aan laten sluiten bij je doelgroep. In deze module ga je een gewoonte maken van het werken met de pop en leer ik je:

– Hoe je een geloofwaardige en breed inzetbare handpop neer kunt zetten. Je leert de basistechniek van het spelen, geeft je pop een stem en een karakter waarmee hij of zij autonoom en herkenbaar wordt voor de kinderen waarmee je werkt.
– Hoe je jouw pop kunt koppelen aan (leer)inhouden en onderwerpen. Je leert hoe je jouw pop door middel van spel, taal, beeld en materialen kunt combineren met onderwerpen en (leer)inhouden. De aansluiting bij de belevingswereld van het kind staat hierbij centraal.

Na deze module kun je jouw pop geloofwaardig tot leven roepen en de inhoud die hij of zij brengt aan laten sluiten bij de doelgroep waarmee je werkt. Door het intensieve karakter van deze module en het volgen van de wekelijkse lessen is het werken met een pop een nieuwe gewoonte voor je geworden.

Om van het werken met de pop een goede nieuwe gewoonte te maken is het nodig om er gedurende langere tijd mee bezig te zijn. Voor een handpopcoach is de handpop haar belangrijkste instrument en is het dus belangrijk dat die een onderdeel van je mindset en je dagelijks werk gaat vormen. Om je te helpen deze gewoonte te ontwikkelen duurt deze module 4 maanden. In deze 4 maanden volg je elke week een les (m.u.v. schoolvakanties en feestdagen) en krijg je elke week een nieuwe opdracht.

Beginnerscursus: De handpop als hulpmiddel in de thuissituatie

“De handpop als (pedagogisch) hulpmiddel in de thuissituatie” is een online cursus voor ouders, verzorgers, pleegouders en grootouders. In deze cursus ga je aan de slag met de basisvaardigheden rondom het tot leven roepen van je menspop. Je leert hem/haar bewegen, de handen gebruiken, geeft jouw pop een stem, laat hem/haar praten en denkt goed na over een karakter dat aansluit bij jouw pop en jouw situatie. Vervolgens ga je dit karakter ‘vertalen’ naar een vriendje dat jouw kinderen kan gaan ondersteunen bij hun ontwikkelingsweg. Je gaat nadenken over doelen die je wilt behalen, de pop introduceren bij kinderen en je verdiepen in verschillende manieren waarop je jouw pop voor kinderen interessant en uitdagend kunt maken (en houden).

Het draait dus om de basistechnieken, om het ‘hoe breng ik mijn pop tot leven?’ en daarna om het ‘op welke manier kan ik mijn pop inzetten om pedagogische doelen te bereiken?’

In deze cursus ga ik je helpen om je pop geloofwaardig tot leven te roepen en vervolgens verder uit te bouwen. O.a. door hem of haar attributen te geven waarmee je jouw pop een plek kunt geven in de thuissituatie en ga ik je na laten denken over de inhoud die je via jouw pop aan wilt kaarten. Hoe ga je dat doen? Wat heb je daarvoor nodig? Wat laat je aan het toeval over en wat ga je voorbereiden? Daarnaast ga ik met je aan de slag om jouw pop vaardigheden te geven die maken dat je meer informatie van jouw kind(eren) terug gaat krijgen en makkelijker onderwerpen aan kunt kaarten.

Beginnerscursus: De handpop als hulpmiddel in de zorg en de hulpverlening

“De handpop als (pedagogisch) hulpmiddel in de hulpverlening” is een online cursus voor kindercoaches, jeugdhulpverleners, speltherapeuten e.a. professionals in de jeugdzorg. In deze cursus ga je aan de slag met de basisvaardigheden rondom het tot leven roepen van je menspop. Je leert hem/haar bewegen, de handen gebruiken, geeft jouw pop een stem, laat hem/haar praten en denkt goed na over een karakter dat aansluit bij jouw pop en jouw situatie. Vervolgens ga je dit karakter ‘vertalen’ naar de hulpverlening. Je gaat nadenken over doelen die je wilt behalen, de pop introduceren bij kinderen en je verdiepen in verschillende manieren waarop je jouw pop voor kinderen interessant en uitdagend kunt maken (en houden).

Het draait dus om de basistechnieken, om het ‘hoe breng ik mijn pop tot leven?’ en daarna om het ‘op welke manier kan ik mijn pop inzetten om pedagogische doelen te bereiken?’

In deze cursus ga ik je helpen om eerst een geloofwaardige pop neer te zetten en die een karakter te geven waarmee je in de praktijk alle kanten op kunt. Daarna gaan we aan de slag je pop verder uit te bouwen en geven we hem attributen die bruikbaar zijn binnen je dagelijkse werk. Ik ga je na laten denken over de inhoud die je via jouw pop aan wilt kaarten. Hoe ga je dat doen? Wat heb je daarvoor nodig? Wat laat je aan het toeval over en wat ga je voorbereiden? Daarnaast ga ik met je aan de slag om jouw pop vaardigheden te geven die maken dat je meer informatie van kinderen terug gaat krijgen en makkelijker onderwerpen aan kunt kaarten. Je gaat aan de slag met inhouden, problematieken en hoe jouw pop die laagdrempelig en vanuit de kracht van de pop aan kan bieden aan kinderen zodat je via de pop ook echt doelen kunt gaan behalen.

Beginnerscursus: De handpop als hulpmiddel in de kinderopvang

“De handpop als (pedagogisch) hulpmiddel in de kinderopvang” is een online cursus voor volwassenen die werken in de kinderopvang/BSO en/of de handpop willen gebruiken binnen de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. In deze cursus ga je aan de slag met de basisvaardigheden rondom het tot leven roepen van je menspop. Je leert hem/haar bewegen, de handen gebruiken, geeft jouw pop een stem, laat hem/haar praten en denkt goed na over een karakter dat aansluit bij jouw pop en jouw situatie. Vervolgens ga je dit karakter ‘vertalen’ naar de kinderopvang. Je gaat nadenken over doelen die je wilt behalen, de pop introduceren binnen de groep en je verdiepen in verschillende manieren waarop je jouw pop voor kinderen interessant en uitdagend kunt maken (en houden).

Het draait dus om de basistechnieken, om het ‘hoe breng ik mijn pop tot leven?’ en daarna om het ‘op welke manier kan ik mijn pop inzetten om pedagogische doelen te bereiken?’

Ik ga je helpen om je pop eerst geloofwaardig tot leven te roepen en hem of haar een karakter te geven waarmee je uit de voeten kunt. En daarna gaan we dit verder uit bouwen, o.a. door hem of haar attributen te geven waarmee je jouw pop een plek kunt geven binnen je groep. Ik ga je ook na laten denken over de inhoud die je via jouw pop aan wilt kaarten. Hoe ga je dat doen? Wat heb je daarvoor nodig? Wat laat je aan het toeval over en wat ga je voorbereiden?

Ik kan me voorstellen dat je aan de slag wilt en hou je niet langer op. Heel veel plezier bij deze les, heb je vragen of wil je iets delen? Zet het op de tijdlijn in de groep.

Helen & JaNee

Beginnerscursus: De handpop als hulpmiddel in het onderwijs

“De handpop als (pedagogisch) hulpmiddel in het onderwijs” is een online cursus voor volwassenen die werken in het onderwijs en/of de handpop willen gebruiken binnen de onderwijsleersituatie. In deze cursus ga je aan de slag met de basisvaardigheden rondom het tot leven roepen van je menspop. Je leert hem/haar bewegen, de handen gebruiken, geeft jouw pop een stem, laat hem/haar praten en denkt goed na over een karakter dat aansluit bij jouw pop en jouw situatie. Vervolgens ga je dit karakter ‘vertalen’ naar de onderwijssituatie. Je gaat nadenken over doelen die je wilt behalen, de pop introduceren binnen de groep en je verdiepen in verschillende manieren waarop je jouw pop voor kinderen interessant en uitdagend kunt maken (en houden).

Het draait dus om de basistechnieken, om het ‘hoe breng ik mijn pop tot leven?’ en daarna om het ‘op welke manier kan ik mijn pop inzetten om pedagogische doelen te bereiken?’

Ik ga je helpen om je pop eerst geloofwaardig tot leven te roepen en hem of haar een karakter te geven waarmee je uit de voeten kunt. En daarna gaan we dit verder uit bouwen, o.a. door hem of haar attributen te geven waarmee je jouw pop een plek kunt geven binnen je groep. Ik ga je ook na laten denken over de inhoud die je via jouw pop aan wilt kaarten. Hoe ga je dat doen? Wat heb je daarvoor nodig? Wat laat je aan het toeval over en wat ga je voorbereiden?

Ik kan me voorstellen dat je aan de slag wilt en hou je niet langer op. Heel veel plezier bij deze les, heb je vragen of wil je iets delen? Zet het op de tijdlijn in de groep.

Scroll naar top